Το Learn IT Θεσσαλονίκης θα είναι κλειστό από το Σάββατο 23/12/2017 έως και την Τρίτη 2/1/18. Από Τετάρτη 3/1/18 θα λειτουργούμε κανονικά στο ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 με 21.00

Καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά!

Ως βασικές δεξιότητες ΑΣΕΠ πληροφορικής συνήθως στις προκηρύξεις θέσεων εργασίας αναφέρονται η χρήση κειμενογράφου (Word), τα λογιστικά φύλλα (Excel) και το διαδίκτυο (Internet explorer – outlook). Οι τρείς αυτές ενότητες είναι συνήθως προϋπόθεση συμμετοχής στις περισσότερες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Τις εφαρμογές γραφείου συμπληρώνουν οι ενότητες παρουσιάσεις (Power Point), βάσεις δεδομένων (Access) και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Windows). Το πλήρες πτυχίο συνίσταται από αυτές τις έξι ενότητες. Το επίπεδο διαχωρίζεται σε βασική γνώση και προχωρημένη γνώση (Expert ή Proficiency κτλ.) Σε ότι αφορά τους διαγωνισμού του ΑΣΕΠ αυτός ο διαχωρισμός ΔΕΝ επιφέρει καμία διαφοροποίηση. Έτσι τόσο το βασικό επίπεδο όσο και το προχωρημένο ΔΕΝ μοριοδοτούνται διαφορετικά, απλά και τα δύο επίπεδα εφόσον είναι από εξεταστικό φορέα με αναγνώριση από τον ΟΕΕΚ (Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) πιστοποιούν την επάρκεια γνώσεων.

Η πρόταση του ομίλου Le@rn IT προς τους σπουδαστές, αναφορικά με το επίπεδο και τον φορέα πιστοποίησης πραγματοποιείται ΜΟΝΟ μετά από διεξοδική συζήτηση με τον σπουδαστή και λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν μία τέτοια απόφαση.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Από το σύνολο των κέντρων που αυτή την στιγμή απαρτίζουν τον εκπαιδευτικό όμιλο Le@rn IT υπολογίζεται ότι έχουν δοθεί περί τις 18.000 εξεταστικές ενότητες  και έχουν πιστοποιηθεί περί τους 3500 σπουδαστές. Τα ποσοστά επιτυχίας αγγίζουν το 94% με την πρώτη προσπάθεια και το 98% επί του συνόλου των σπουδαστών. Η άμεση έκδοση πιστοποιητικών και η άριστη συνεργασία με τους φορείς πιστοποίησης είναι προνόμια που απολαμβάνουν όλοι οι σπουδαστές μας.

Ο χρόνος κτίσης του πιστοποιητικού των βασικών ενοτήτων ΑΣΕΠ μπορεί να είναι από 20 ημέρες μέχρι και δύο μήνες, ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητα του σπουδαστή την στιγμή που καταφεύγει σε κάποιο κέντρο μας.

Ο τρόπος διδασκαλία επιλέγεται σύμφωνα με τις ανάγκες του σπουδαστή. Το βέβαιο είναι ότι όλοι οι δυνατοί τρόποι διδασκαλίας (με καθηγητή , αυτοεκπαίδευση, σε ιδιαίτερο, σε τμήμα ή εξ αποστάσεως, αναλυτικά ή μόνο τεστ κτλ…) είναι στην διάθεση του σπουδαστή

Το κόστος εκπαίδευσης λόγο του έξυπνου τρόπου διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι με διαφορά το πλέον ανταγωνιστικό στην αγορά εκπαίδευσης. Υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις και η δυνατότητα επιδότησης συγκεκριμένων ομάδων σπουδαστών όπως οι φοιτητές και οι άνεργοι και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχου σημαντικές εκπτώσεις στο κόστος που αγγίζουν το 90%.

Η ποιότητα εκπαίδευσης είναι εξασφαλισμένη. Το αντικείμενο των βασικών δεξιοτήτων είναι ίσως το πιο εύκολο εκπαιδευτικό αντικείμενο σε σχέση με το σύνολο των επιστημονικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στον εκπαιδευτικό μας όμιλο. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Le@rn IT είναι πρωτοπόρος τόσο στην παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού σε μορφή multimedia όσο και στην συγγραφή συγγραμμάτων πληροφορικής. Όλοι οι καθηγητές μας είναι τουλάχιστον τελειόφοιτοι πληροφορικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και με μεγάλη εμπειρία στην παράδοση μαθημάτων.